Javne nabavke

PRODUŽENJE ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA – Nabavka dobara – higijenskih materijala

JNMV – 7/2017 Kancelarijski materijali

JNMV – 6/2017 Nabavka laboratorijskih materijala

JNMV – 5/2017 Sanitetski materijal – sekundar

JNMV – 4/2017 Sanitetski materijal – primar

JNMV – 11/2017 Servis laboratorijske opreme


JNML 2/2017 Dobra – Gorivo


JNMV 8/a/2017-1 Popravka voznog parka


JN 1/2017  Odluku o dodeli ugovora-okvirnog sporazuma

JNMV 8 /a 2017


JNML 8/a 2017 Popravke voznog parka


JN MV 8/17 POPRAVKA VOZILA


JN MV 9/17 PRANJE VEŠA

JN MV 10/17 ISHRANA